KRYSTIANSEN
CENTRUM TRANSPORTU
Transport MorskiCo to jest i jakie informacje powinno zawierać zlecenie spedycyjne?

Zlecenie spedycyjne to dokument, na podstawie którego zlecający powierza spedytorowi wykonanie czynności spedycyjnych, a spedytor, jako zleceniobiorca, zobowiązuje się zlecone czynności wykonać zgodnie z warunkami określonymi przez to zlecenie jak i obowiązujące normy prawne.

Podstawowe informacje jakie powinno zawierać zlecenie spedycyjne:

- dokładne określenie zleceniodawcy (nazwa, adres i dane kontaktowe)

- dokładne określenie zleceniobiorcy (nazwa, adres i dane kontaktowe)

- dokładny adres załadowcy

- dokładny adres odbiorcy

- dane dotyczące towaru: nazwa, rodzaj, typ towaru, określenie rodzaju opakowania, waga netto i brutto, wymiary (wymiary poszczególnych sztuk, elementów), wartość i inne właściwości

- wymagane prawem informacje i instrukcje dotyczące towarów niebezpiecznych

- wymagana temperatura przewozu (w przypadku ładunku, który wymaga przewozu w określonej temperaturze)

- dokładny lub ramowy termin załadunku/odbioru towaru

- dokładny lub ramowy termin rozładunku/dostawy towaru

- potwierdzenie czy dozwolona jest dostawa częściowa

- informacje dotyczące ewentualnych odpraw celnych

- informacje na temat ubezpieczenia towaru

- warunki dostawy jakie zostały przyjęte w kontrakcie kupna-sprzedaży (np. Incoterms, Combiterms itp.)

- sposób i termin awizowania zleceniodawcy

- dokładne instrukcje wypełnienia dokumentów transportowych

- instrukcje wysyłki dokumentów

- stawka za usługę spedycyjną (jeżeli została ustalona) oraz warunki i termin płatności